Plameň

Výtvarná súťaž

12. prosince 2017 v 22:44 | Pavol Zapletal

CTIF - mladí hasiči

5. června 2015 v 11:17 | Pavol Zapletal

Naša budúcnosť.

15. května 2010 v 19:34 | Pavol Zapletal
Patrik 4 ročný mladý hasič DHZ JELŠAVA.

Vianočná súťaž Gemerská Poloma

6. prosince 2009 v 22:14 | Pavol Zapletal

PLAMEŇÁCI SÚŤAŽILI
Na pozvanie Okresného výboru DPO v Rožňave sa 2 päťčlenné družstvá mladých plameňákov z Jelšavy zúčastnili "Vianočného pohára riaditeľa HaZZ v Rožňave", ktoré sa uskutočnilo dňa 03. 12. 2009 v Gemerskej Polome.
Stretlo sa 10 družstiev z troch okresov - Rožňava, Revúca a Prešov - a súťažilo sa v uzlovej štafete, v štafeta požiarnych dvojíc a v štafeta 5 x 30 m. Každá z týchto disciplín bola zvlášť.
V prestávke medzi jednotlivými disciplínami si mohli deti pozrieť prácu záchranárov.
Umiestnenie jelšavských detí:

Uzlová štafeta - družstvo A - 7. miesto
družstvo B - 4. miesto

Štafeta požiarnych dvojíc - družstvo A - 2. miesto
družstvo B - 5. miesto

Štafeta 5 x 30 m - družstvo A - 3. miesto
družstvo B - 8. Miesto
Putovný pohár vyhralo družstvo z Chminianskej Novej Vsi okres Prešov.

Mesto Jelšava reprezentovali nasledovné deti:

- družstvo A: Dominik Völgyi, Mário Kováč, Matúš Béreš, Róbert Bryndzák, Martin Hinduliak
- družstvo B: Norbert Béreš, Michal Dono, Miroslav Máté, Pavol Grlák, Zdeno Sendrei

Plameň 2009

13. května 2009 v 23:09 | Pavol Zapletal
MDD v Lubeníku 1.6.2009
Jednotka Mestského hasičského zboru v Jelšave pri príležitosti MDD vykonala ukážku vecných prostriedkov používaných v zbore . Žiaci zo základnej školy v Lubeníku si so záujmom prezreli a vyskúšali technické prostriedky . Následne jednotka vykonala cvičný zásah od vozidla CAS 25 ŠKODA RTHP 706 .

HASIČSKÁ MLÁDEŽ NA OPEKAČKE
V rámci letnej činnosti pre hasičské deti a mládež sme zorganizovali dňa 17. júla 2009 v podvečerných hodinách "opekačku" klobások a slaninky.
Po prípravných prácach mohla začať samotná "opekačka", pri ktorej sa realizovali väčšinou dospelí, ale pomohli aj deti. Kým sa upiekli prvé klobásky deti sa vyšantili na lúke s loptou.


Po hre sa konečne mohli deti dosýta občerstviť dobrotami, ktoré sme si pripravili a zároveň si trocha aj oddýchnuť.

Oddych však trval len dovtedy, kým sa väčšina detí najedla a potom pokračovala zábava naháňačkou, kde deti vytriasli všetko, čo zjedli a znova boli hladné a dojedli všetko, čo sa zvýšilo.


Foto: G. Jakubecová

Domov sme sa vracali už za šera a s pocitom, že sme zažili spoločný podvečer s hasičskými kamarátmi. Za túto vydarenú akciu patrí poďakovanie p. Róbertovi Čatárymu, ktorý nám poskytol sponzorsky klobásy a slaninku, za čo mu aj touto cestou chceme poďakovať.
Počas leta - keď bude aj počasie naklonené našim aktivitám - si ešte podobné akcie zopakujeme, napríklad sme si dohodli "opekačku" pstruhov, ktoré nachytajú deti, ktoré majú rybárske lístky a pôjdeme sa aj okúpať.

GJ

LETNÝ ZRAZ MLADÝCH HASIČOV V JELŠAVE


Ôsmy májový deň patril letnému zrazu hry Plameň pre deti z okresu Revúca, ktorý zorganizoval Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Revúcej sa uskutočnil na mestskom futbalovom štadióne v Jelšave.

Sedem kolektívov súťažilo v kategórii chlapci a 2 kolektívy v kategórii dievčatá. Súťažilo sa v štafete na 400 m a požiarny útok a v požiarnom útoku s vodou.Výsledky:


- kategória chlapci

Názov kolektívu


štafeta 400 m


požiarny útok CTIF


výhodové body


súčet


poradie


1. Revúčka


95,3


73,6


-16


152,9


3.


2. Jelšava


93,0


52,4


-12


133,4


1.


3. Kameňany


104,4


80,3


-8


176,7


4.


4. Nandraž


117,9


150,9


-16


252,8


5.


5. Mokrá Lúka


93,3


58,3


-12


139,6


2.


6. Ratkovské Bystré


105,9


159,4


-8


257,3


6.
- kategória dievčatá

Názov kolektívu


štafeta 400 m


požiarny útok CTIF


výhodové roky


súčet


poradie


1. Mokrá Lúka


102,7


69,5


-12


160,2


1.


2. Revúčka


108,4


98,0


-16


190,4


2.Ďalšou disciplínou letného zrazu bol požiarny útok s vodou. Táto disciplína bola hodnotená zvlášť a bola nepovinná, napriek tomu sa jej zúčastnilo 5 chlapčenských kolektívov a obe dievčenské kolektívy.


Po vyhodnotení súťaže sa všetky kolektívy presunuli do pizzerie na námestí, kde bol pripravený na obed chutný guláš. Poďakovanie patrí p. Žilkovi, ktorý sponzorsky prispel kofolou pre všetky kolektívy.


Kolektív Jelšavy tvorili nasledovné deti: Matúš Béreš, Norbert Béreš, Róbert Bryndzák, Michal Dono, Pavol Grlák, Radoslav Grlák, Mário Kováč, Emília Kováčová, Erik Máté, Miroslav Máté a Dominik Völgyi.


Poďakovanie patrí aj Ing. Chabovi, vďaka ktorému sa mohla táto súťaž zorganizovať na mestskom futbalovom štadióne.


V neposlednej miere patrí poďakovanie primátorovi Mesta Jelšava MVDr. Milanovi Kolesárovi, ktorý z mestského rozpočtu prispel na zakúpenie sladkostí pre všetky súťažné družstvá.


Hasičský tábor

20. července 2008 v 12:17 | Pavol Zapletal
Dobrovoľný hasičský zbor v Jelšave usporiadal v dňoch 13- 19. júla 2008 pre mladých hasičov pracujúcich v krúžku Plameň - Hasičský tábor za účasti mladých hasičov z družobného mesta Tótkomlóš - obce Békéssámson.
Táborový denník
Jelšava 13. 07. - 19. 07. 2008
NEDEĽA 13. 07. 2008
- 15. 30 hod - príchod detí z Maďarska na hasičskú zbrojnicu,
- 16.30 - 17. 30 hod - prechádzka po meste, oboznámenie sa s miestami, kde sa budú
- deti najčastejšie zdržiavať počas tábora,
- 17.30 hod - presun na Hrádok, ubytovanie na mestskej chate,
- 20.00 hod - grilovanie klobások pri mestskej chate
PONDELOK 14. 07. 2008
- 9.00 hod - otvorenie hasičského tábora,
- 9.30 hod - oboznámenie sa s históriou DHZ Jelšava, premietanie leteckých snímok,
ukážka hasičskej techniky,
- 13.00 - 16.00 hod - návšteva 1. slovenského gymnázia v Revúcej,
- 16.00 - 18.00 hod - stolný tenis v MsDK
UTOROK 15. 07. 2008
- 10.00 hod - prehliadka Ochtinskej aragonitovej jaskyne,
- 11.30 - 13.00 hod - pešia túra z Hrádku do Jelšavy starou cestou,
- 14.00 - 16.00 hod - nácvik CTIF, dvojboj
- 18.00 - 21.00 hod - rybačka a opekačka "Na rybníkoch"
STREDA 16. 07. 2008
- 10.00 - 12.00 hod - výstup na Skalku,
- 15.00 - 18.00 hod - stolný tenis v MsDK
ŠTVRTOK 17. 07. 2008
- 10.00 - 12.30 hod - nácvik štafety na 400 m a požiarneho útoku s vodou
- 13.00 hod - športové popoludnie v kolkárni a v MsDK
PIATOK 18. 07. 2008
- 10.30 - 14.00 hod - medzinárodná súťaž - štafeta, požiarny útok CTIF a požiarny útok
s vodou za účasti 2 kolektívov z Mokrej Lúky,
, Jelšavy a z maďarského Békéssámsonu,
- 18.00 - 23.00 hod - rozlúčkový večierok na Hrádku
SOBOTA 19. 07. 2008
- 10.00 hod. - odchod detí domov

PLAMEŇ 2008

28. května 2008 v 10:51 | P.Z.
Branný pretek 2.5.2008 - súťaž k sviatku sv.Floriána
POSTUP JELŠAVSKÝCH PLAMEŇÁKOV
Dňa 24. mája 2008 zavítali mladí plameňáci z okresu Revúca na obecný štadión na Revúčku, kde sa uskutočnilo okresné kolo hry PLAMEŇ 2008. Na nástupe privítala deti primátorka Revúcej MVDr. Eva Cireňová, ktorá oboznámila s históriou hasičstva v Revúcej.
Na tomto letnom zraze sa súťažilo v kategórii dievčatá - 3 kolektívy a v kategórii chlapci - 8 kolektívov. Súťažilo sa v štafete na 400 m a požiarny útok CTIF - tieto dve disciplíny boli povinné. Požiarny útok s vodou bola nepovinná disciplína. Na tejto súťaži bol použitý prvý krát nový tunel, ktorý mohol OV DPO v Revúcej zakúpiť vďaka príspevku Banskobystrického samosprávneho kraja.
Na túto súťaž zavítali aj profesionálni hasiči z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Revúcej so svojou hasičskou technikou, ktorú si všetci prítomní mohli pozrieť. Bolo to príjemné spestrenie pre družstvá, ktoré práve nesúťažili.
Výsledky boli nasledovné:
chlapci
p.č.
DHZ
štafeta
na 400 m
požiarny útok CTIF
výhodové body
súčet
poradie
1.
Ratkovské Bystré
115,9 s
153,4 s
-16
253,3 s
5.
2.
Jelšava
93,4 s
40,3 s
-12
121,7 s
1.
3.
Lubeník
104,5 s
63,4 s
-16
151,9 s
3.
4.
Muránska Dlhá Lúka
120,4 s
112,3 s
-16
216,7 s
4.
5.
Revúčka
106,0 s
65,5 s
-20
151,5 s
2.
6.
Nandraž 1
99,1 s
229,2 s
0
328,2 s
6.
7.
Nandraž 2
129,5 s
262,7
0
392,1 s
7.
8.
Revúčka 2
130,8 s
285,4 s
-16
400,2 s
8.
dievčatá
p.č
DHZ
štafeta na 400 m
požiarny útok CTIF
výhodové body
súčet
poradie
1.
Mokrá Lúka
115,4 s
76,4 s
-28
163,8 s
2.
2.
Muráň
114,3 s
67,3 s
-16
165,6 s
3.
3.
Revúčka
100,1 s
60,8 s
-12
148,9 s
1.
Nakoľko dievčenské družstvo z Revúčky bolo doplnené o 1 chlapca / súťažiaca ochorela a org.štáb umožnil kolektívu súťažiť/, sa nemohlo umiestniť na 1. mieste, 1. miesto získalo družstvo z Mokrej Lúky.
Tento rok je postupový, preto náš okres budú reprezentovať na krajskom kole hry PLAMEŇ 2008 v Detve dňa 21. júna 2008 v kategórii chlapcov družstvo z Jelšavy a v kategórii dievčat družstvo Mokrej Lúky.
Výsledky požiarneho útoku s vodou:
chlapci
p.č.
DHZ
dosiahnutý čas
poradie
1.
Jelšava
28,06 s
1.
2.
Nandraž
D
6.
3.
Lubeník
47,69 s
3.
4.
Muránska Dlhá Lúka
85,9 s
5.
5.
Revúčka
35,88 s
2.
6.
Ratkovské Bystré
57,59 s
4.
dievčatá
p.č.
DHZ
dosiahnutý čas
poradie
1.
Mokrá Lúka
49,0 s
2.
2.
Revúčka
38,0 s
1.

Viazanie uzlov

23. ledna 2008 v 17:06 | Pavol Zapletal
Niekoľko spôsobov viazania uzlov :
Ďalšie na stranke :

Plameň

3. září 2007 v 12:55 | Pavol Zapletal
Opekačka s plameniakmi
V piatok 31. 08. 2007 sme sa ôsmimi mladými plameniakmi vybrali na vychádzku na Krížne cesty. Naša cesta však skončila pri starom buku, kde sme zložili svoje veci a začali sme si zháňať potrebné veci na opekačku. V peknom počasí a v krásnej prírode sme si všetci opiekli klobásku a slaninku. Toto bola v rámci letnej krúžkovej činnosti mladých plameniakov posledná prázdninová akcia a začneme pracovať na príprave detí na jesenné kolo hry plameň, ktorá sa uskutoční v Lubeníku dňa 13. októbra 2007. Aj touto formou pozývame deti, ktoré majú záujem pracovať v krúžku mladých požiarnikov, aby prišli medzi nás.

Hasičský tábor v Slovenskom Komlóši

6. srpna 2007 v 11:32 | Pavol Zapletal
Letný hasičský tábor
V dňoch 15. - 22. júla 2007 sa 10 mladých plameňákov a 3 členovia MsHZ zúčastnili hasičského tábora v družobnom meste Tótkomlóš v Maďarskej republiky.
Hlavná myšlienka tábora bola vzájomné poznávanie detí, nadviazanie kontaktu napriek jazykovej bariére a výmena skúseností detí, ale aj dospelých v hasičskom športe.
Prvý deň bol zoznamovací, kde sa deti len oťukávali a spoznávali. Počas 7 dní pobytu deti zažili veľa pekného. Zoznámili sa s históriou hasičstva v Maďarsku, prebrali zdravovedu a vypočuli si proti drogovú prednášku.
Protidrogová prednáška, ktorú prednášal veliteľ polície zo Slovenského Komlóša
Teoretické programy vystriedali praktické, z ktorých mali deti väčšiu radosť, lebo pri nich sa mohli lepšie spoznávať, vymieňať skúsenosti. Deti sa učili hasičské a záchranárske uzle, skúšali si štafetu na 400 m, požiarny útok s vodou s PPS 800 a požiarny útok CTIF.
Jeden z najväčších zážitkov mali deti pri naozajstnom hasení s práškovým hasiacim prístrojom. Na záver nezostalo len pri hasení s hasiacimi prístrojmi, ale deti aj dospelí sa hasili navzájom vodou s hasičských áut. Toto vodné osvieženie prišlo vhod v tých veľkých horúčavách.
Ďalším zaujímavým dňom bol piatok, kedy deti absolvovali v 5 členných družstvách branný pretek mestom Tótkomlóš, ktorý meral 3.600 m a tvorilo ho 6 stanovíšť. V tento deň zavítala medzi nás aj 13-členná delegácia pracovníkov mestského úradu v Jelšave a poslancov, ktorú viedol primátor mesta MVDr. Milan Kolesár.
Tento pobyt nebol však len o hasičskom športe. Deti spoznávali aj okolie. Navštívili sme kaplnku vzdialenú cca 10 km od Tótkomlóša, výhliadkovú vežu, skoro každý deň sme navštívili kúpalisko Ruža, pozreli sme si stĺp priateľstva, novo odhalený pamätník, základný kameň ktorého je dar od Mesta Jelšava, pozreli sme si bustu Pavla Walaského.
Vyvrcholením tábora bola sobota, kedy sa deti zúčastnili súťaže, kde ich prišli povzbudiť aj dospelí z Jelšavy, v štafete na 400 m a v požiarnom útoku CTIF, kde deti ukázali, čo sa od seba naučili. jelšavské deti ukázali svoje zručnosti a získali pamätný list. Pri vyhodnotení tábora sa tisli deťom aj slzy do očí, lebo vedeli, že sa blíži koniec pobytu. Jelšavské deti dostali tričká s nápisom letný hasičský tábor a na oplátku venovali svojim novým kamarátom sladkosti a sošku hasiča.
Prišla nedeľa, posledný deň pobytu v Tótkomlóši. Deti plný zážitkov nasadli do autobusa a vybrali sa ešte spolu s dospelými do rumunského Nadlaku, ktoré je ďalšie partnerské mesto Jelšavy. Tu nás privítal primátor mesta Nadlak, prednosta úradu a aj hasiči. Poukazovali nám mestský úrad, hasičskú zbrojnicu, kultúrny dom, kde prebiehal nácvik tanečnej skupiny, evanjelický kostol s vežou. Po obede sme sa pobrali na dlhú cestu domov do Jelšavy.
Deti prišli domov vo večerných hodinách síce unavený, ale s plnými hlavami zážitkov. Za tento týždenný pobyt patrí poďakovanie primátorovi mesta Jelšava MVDr. Milanovi Kolesárovi, veliteľovi hasičského zboru v Tótkomlóši Sándorovi Nagyovi, ktorý nás pozval na tento tábor, všetkým tótkomlóšskym hasičom, ktorí sa o nás starali a v neposlednej miere aj vedeniu mesta Tótkomlóš.
GJ
Hasičský tábor v Tótkomlósi v dňoch 16 - 22 júla 2007
Prezentácia DHZ Jelšava :
autor: M.Gacko
Z ČINNOSTI HASIČOV
Hasičská liga
V mesiacoch júl a august pokračoval 3. ročník hasičskej ligy, vyvrcholenie ktorej bude 25. augusta 2007 v Jelšave.
Výsledky jelšavských hasičov:
14. 07. 2007 MURÁŇ - 1. miesto
28. 07. 2007 JELŠAVA - 2.miesto
04. 08. 2007 MAGNEZITOVCE -2.miesto
Poradie jednotlivých družstiev po 4 kolách je nasledovné:
Naše mesto reprezentujú:
Marian Gacko, Ľuboš Ďurčo, Lukáš Javorčík, Miroslav Berki, Peter Ferko, Michal Žiga, Ondrej Žiga, Zdenko Javorčík, Marek Brindzák, Stanislav Gacko, Peter Lojkovič, Ladislav György,

Okresná súťaž Plameň 23.6.2007

4. července 2007 v 15:59 | Pavol Zapletal
V sobotu 23. júna sa stretli kolektívy mladých požiarnikov na letnom zraze hry PLAMEŇ na obecnom štadióne v Muráni. Súťaž prebiehala v kategóriách chlapci a dievčatá . Súťažilo sa v štafete na 400 m, požiarnom útoku CTIF a v požiarnom útoku s vodou.
Tejto súťaže sa zúčastnil kolektív aj jelšavských plameňákov, ktorí súťažili v kategórii chlapci. Po sčítaní časov v štafete a požiarnom útoku CTIF mali naši plameňáci výsledný čas 109, 9 sekundy a s týmto časom sa umiestnili na 1. mieste pred Revúčkou a Kameňanmi. Ďalšia hodnotená disciplína bol požiarny útok s vodou kde sa jelšavské deti umiestnili na 1. mieste s výsledným časom 36,07.
Naše mesto reprezentovali nasledovné deti: Martin Hinduliak, Martina Janová, Norbert Béreš, Matúš Béreš, Viera Bérešová, Emília Kováčová, Mário Kováč, Dominik Völgyi, Patrik Václavínek, Tomáš Zapletal, Jolana Samková, Dagmara Horváthová, Radoslav Grlák, Michal Dono, Miroslav Máté.
Za toto umiestnenie patrí poďakovanie všetkým deťom, vedúcej mládeže,trénerovi a veliteľovi.
Mladí plameňáci sa v dňoch 15. 07. - 22. 07. 2007 zúčastnia medzinárodného tábora v družobnom meste v Slovenskom Komlóši v Maďarskej republike.
* * * * *
Okrem mladých plameňákov budú počas leta reprezentovať naše mesto aj družstvo dospelých na letnej lige, na ktorú sa už pripravujú - trénujú. V rámci tréningu dosiahli rekordný čas 0:15,75 sekundy.

Plameň - jarné kolo

3. června 2007 v 18:31 | Pavol Zapletal
Z ČINNOSTI HASIČOV
V mesiaci máj majú hasiči svoj sviatok. Štvrtý máj v každom roku je Deň svätého Floriána - patróna všetkých hasičov. Tento sviatok sa u nás začal oslavovať koncom 90. rokov 20. storočia, aj keď floriánska tradícia siaha do rímskych čias.
Svätý Florián obetoval za svojich blížnych, prenasledovaných kresťanov vlastný život. Každý hasič čerpá z jeho lásky k blížnemu a pomáha pri likvidácii ohňa, následkov povodní, veterných smrští a ekologických haváriách.
Pri príležitosti sviatku svätého Floriána Okresný výbor DPO v Revúcej v spolupráci s Mestským hasičským zborom v Jelšave zorganizoval okresnú súťaž mladých požiarnikov PLAMEŇ 2007 v brannom preteku dňa 11. 05. 2007 v rekreačnej oblasti Hrádok pri Jelšave.
Tohto branného preteku sa zúčastnilo 6 dievčenských a 7 chlapčenských družstiev z okresu Revúca. Trať bola vymeraná vo vzdialenosti cca 1,5 km väčšinou v lese. Súťažné kolektívy okrem behu absolvovali aj plnenie úloh na nasledovných stanovištiach: základy topografie, základy prvej pomoci, hod granátom, požiarna ochrana a práca s ručnou striekačkou.
Výsledky boli nasledovné:
Dievčatá
Chlapci
1. Revúčka - I. 19:22 sekúnd
1. Jelšava - I. 13:23 sekúnd
2. Muráň - I 20:05 sekúnd
2. Revúčka - II. 15:10 sekúnd
3. Mokrá Lúka 20:11 sekúnd
3. Revúčka - I. 17:00 sekúnd
4. Muráň - II 20:11 sekúnd
4. Jelšava - II. 19:10 sekúnd
5. Jelšava 21:25 sekúnd
5. Lubeník 19:45 sekúnd
6. Revúčka - II 22:12 sekúnd
6. Ratkovské Bystré 21:50 sekúnd
7. Rákoš 25:20 sekúnd
Súťažiacim boli odovzdané diplomy a medaile umiestneným budú odovzdané na letnom zraze hry Plameň v Muráni 23. 06. 2007.
Po náročnom preteku sa súťažiaci občerstvili a potom osviežili v krytom bazéne SMZ, a. s. - Služby Jelšava. Vyčerpaní sa potom všetky deti doviezli domov autobusom.
Mesto Jelšava reprezentovali nasledovné deti:
- dievčatá: Viera Bérešová, Martina Janová, Emília Kováčová, Dagmara Horváthová, Jolana Samková
- chlapci I. : Matúš Béreš, Patrik Václavínek, Martin Hinduliak, Tomáš Zapletal, Radoslav Grlák,
- chlapci II.: Mário Kováč, Norbert Béreš, Miroslav Máté, Dominik Völgyi ,Ján Grlák, Michal Dono.
S jelšavskými mladými plameňákmi sme sa v popoludňajších hodinách vybrali na opekačku na Rybníky, ktorá sa veľmi vydarila. Za to, že sme si mohli na Rybníkoch opiecť patrí poďakovanie p. Jánovi Kováčovi.
Za realizáciu tohto pekného dňa patrí poďakovanie primátorovi Mesta Jelšava MVDr. Milanovi Kolesárovi za bezplatné poskytnutie mestskej chaty na Hrádku, SMZ, a. s. Jelšava a SMZ, a. s. - Služby Jelšava za bezplatné poskytnutie bazénu.

Súťaz hasičov

4. října 2006 v 15:03 | Pavol Zapletal
HASIČI SÚŤAŽILI
Dňa 26. 08. 2006 bolo na revúckom futbalovom ihrisku rušno. Na hlavnom ihrisku prebiehal futbal a na pomocnom hasičská súťaž "O pohár generálneho riaditeľa SMZ,a. s. Jelšava". Výsledné časy tejto súťaže boli zároveň zhodné aj s časmi posledného kola hasičskej ligy.
Súťaže sa zúčastnilo 7 družstiev mužov a 1 družstvo žien. Jelšavskí hasiči dosiahli čas 18,91 sekundy. Tento čas ich v lige posunul na 1. miesto, čím získali ligový pohár od družstva z Revúčky.
Družstvo Revúčky dosiahlo čas 18,19 sekundy, ktorý bol víťazný čas a pohár generálneho riaditeľa už druhýkrát putoval do Revúčky. Jelšavskí hasiči získali v tejto súťaži pohár za 2. miesto, na 3. mieste skončili hasiči z SMZ,a.s., Jelšava. Za tento výkon patrí poďakovanie družstvu v zložení: M. Gacko, Ľ. Ďurčo, L. Javorčík, M. Berki, M. Žiga, M. Bryndzák, Z. Javorčík, O. Žiga, P. Ferko, S. Gacko, J. Humeník, ale aj veliteľovi P. Zapletalovi a vedúcemu tréningu J. Berkimu.
GJ

Branný pretek

4. října 2006 v 14:52 | Pavol Zapletal
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Revúcej a Dobrovoľný hasičský zbor v Jelšave zorganizoval dňa 08. 05. 2006 branný pretek "Mladých požiarnikov" pri príležitosti sviatku svätého Floriána. Tento pretek prebiehal v rekreačnej oblasti Hrádok.
Tohto preteku sa zúčastnilo 5-členných družstiev z Čierne Lehoty, Lubeníka, Muráňa, Revúčky, Jelšavy. Trať merala približne 2 km, na ktorej boli rozmiestnené nasledovné stanovištia:
-základy topografie
-základy prvej pomoci
-hod granátom na cieľ
-požiarna ochrana.
Po súťaži bolo pre deti pripravené prekvapenie vo forme kúpania sa v krytom bazéne pri rekreačnom zariadení SMZ, a.s. Jelšava. Po kúpaní si deti opekali klobásky pri chate MsÚ v Jelšave.
Zmyslom tohto preteku bolo získať a naďalej prehlbovať základné vedomosti a návyky z brannej prípravy a zároveň zvyšovať športovú zdatnosť súťažiacich.
Za toto vydarené podujatie patrí poďakovanie všetkým družstvá, organizátorom a sponzorom podujatia t.j. Mestu Jelšava za bezplatné poskytnutie mestskej chaty a SMZ, a.s. Jelšava za bezplatné poskytnutie bazéna.

Okresná hasičská liga

4. října 2006 v 14:47 | Pavol Zapletal
Z ČINNOSTI JELŠAVSKÝCH HASIČOV
Počas letných mesiacov sa uskutočňuje aj v hasičskom športe liga, ktorej sa zúčastňujú aj naši hasiči. Výsledné časy jelšavských hasičov:
- Muráň 08. 07. 2006 18, 59 sekundy
- Lubeník 22. 07. 2006 18, 84 sekundy
- Magnezitovce 05. 08. 2006 20,80 sekundy.
* * * *
V mesiaci júl predseda DPO Ing. M. Brdárský, podpreseda DPO P. Zapletal a technik p. Šofranko odovzdali medailu Za mimoriadne zásluhy generálnemu riaditeľovi SMZ, a. s. Jelšava Ing. Ondrejovi Šeševičkovi.
* * * * *
V dňoch 18. a 19. 7. 2006 sa uskutočnil 2-dňový výlet pre mladých dráčikov na chate MsÚ na Hrádku, kde sa 11 detí vyšantilo do sýtosti na čerstvom vzduchu. Ďalšou činnosťou pre 9 detí bolo kúpanie na kúpalisku v Gemerskej Hôrke, ktoré sa uskutočnilo 26. 07. 2006. Za obe vydarené akcie patrí poďakovanie primátorovi mesta, ktorý umožnil bezplatný pobyt na mestskej chate.

Kolektív mladých požiarnikov

29. září 2006 v 1:48 | Pavol Zapletal
Vedúca mládeže : Gabriela Jakubecová
Tréner : Miroslav Kováč, Lukáš Javorčík
Členovia:
Vierka Bérešová, Matúš Béreš, Stanislav Ferko, Ján Grlák,
Radoslav Grlák, Martina Janová , Mária Hinduliaková,
Martin Hinduliak, Milka Kováčová, Mário Kováč,
Klaudia Zapletalová, Tomáš Zapletal
 
 

Reklama