Novinky

OHL 2017

23. září 2017 v 21:55 | Pavol Zapletal
UKONČENIE SEZÓNY
Územná organizácia DPO SR ( ÚzO DPO SR ) v Revúcej aj v roku 2017 organizovala Okresnú hasičskú ligu ( OHL ). V tomto roku OHL tvorilo päť kôl, a to: 17. 06. v Ratkovskom Bystrom, 22. 07. na Revúčke, 12. 08. 2017 v Muránskej Dlhej Lúke, 02. 09. v Rákoši a 23. 09. v Muráni. Hasičské družstvá musia absolvovať minimálne 3 kolá, aby boli hodnotení v OHL. Za každé kolo hasičské družstvá zbierajú body, pomocou ktorých sa vyhodnocuje liga.
Dňa 23. septembra ÚzO DPO SR v spolupráci s obcou Muráň a DHZ Muráň zorganizovali posledné kolo OHL, zároveň dosiahnuté časy sa započítali aj do súťaže O pohár starostu obce.
Výsledky:
- Dorastenky
1. Jelšava 33,28 sek.
- Dorastenci
1. Jelšava 23,61 sek.
- Ženy
1. Muráň 32,48 sek.
- Muži
1. Revúčka 15,02 sek.
2. Rákoš 16,80 sek.
3. Držkovce 18,41 sek.
4. Ratková 19,24 sek.
5. Muránska Dlhá Lúka 20,41 sek.
6. Chyžné 25,46 sek
Výsledky OHL 2017:
1. Jelšava dorastenky 39 bodov,
1. Jelšava dorastenci 40 bodov,
1. Muráň ženy 39 bodov,
1. Rákoš muži 38 bodov, 2. Držkovce muži 33 bodov, 3. Muránska Dlhá Lúka 31 bodov, 4. Ratková 30 bodov, 5. Chyžné 25 bodov.
Súťaž O pohár starostu obce vyhodnotil a ceny odovzdal starosta obce Muráň Ing. Roman Goldschmidt.
OHL vyhodnotil tajomník ÚzO DPO SR v Revúcej Ing. Pavol Zapletal.
Poďakovanie patrí obci Muráň, ktorá na poslednú chvíľu poskytla priestor Zberného dvora na zorganizovanie tejto súťaže. Ďalej ďakujeme SMZ, a. s. a BBSK v Banskej Bystrici, ktorí poskytli pomoc pri organizovaní súťaží v našom okrese.

Gemerský pohár 2017

21. září 2017 v 19:45 | Pavol Zapletal

Plameň

17. března 2017 v 21:16 | Pavol Zapletal
Dominik 2,5 ročný syn člena DHZ Jelšava Ladislava H.

Stretnutie s ministrom vnútra

24. února 2017 v 22:05 | Pavol Zapletal
24.02.2017 o 17:00 hod. sa uskutočnilo stretnutie s ministrom vnútra v Banskej Bystrici

základné informácie:

DHZ ktoré majú záujem o pridelenie hasičskej techniky :
IVECO DAILY a protipovodňového vozíku požiadajú písomne SEKRETARÁT DPO SR v BRATISLAVE o pridelenie techniky. žiadosť podpíše funkcionár DHZ ( meno, funkcia, podpis, pečiatka) starosta obce (podpis a pečiatka) termín do 31.03.2017


ak obec a DHZ plánuje rekonštrukciu hasičskej zbrojnice ( prístavba, dostavba, výmena okien, dverí, kúrenia , vodovodu, kanalizácie......)

DPO SR do polroka uverejní výzvu na predloženie žiadosti na poskytnutie dotácie v sume do 30 000 EUR ( spoluúčasť 5% zo zdrojov obce alebo DHZ - občianskeho združenia). AK DHZ nestihne predložiť dokumentáciu do 1.polroka budú vyhlásené ešte 2 ďalšie výzvy na predloženie dokumentácie na uvedené rekonštrukcie .

DO 31.3.2017 - obec - DHZ písomne na liste A4 predloží zámerový list v ktorom uvedie zámer na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice,( prístavba, dostavba, výmena okien, dverí, kúrenia , vodovodu, kanalizácie......) objekty musia byť vo vlastníctve obce.
kalkuláciu - rozpočet
Po obdŕžaní zámerového listu DPO SR vás bude kontaktovať a komunikovať o ďalšom postupe.

Takže pracujete na projektovej dokumentácie a kalkulácii- rozpočtu, povolenia, súhlasy a podobné záležitosti ohľadom stavebného povolenia.

Nová technika v okrese Revúca

29. listopadu 2015 v 20:56 | Pavol Zapletal
MINISTER VNÚTRA V OKRESE REVÚCA
Začiatok adventu pre dobrovoľných hasičov šiestich obcí revúckeho okresu nabral ešte sviatočnejšiu atmosféru, keď v sobotu 28. novembra 2015 zavítal medzi nich minister vnútra Róbert Kaliňák a odovzdal hasičskú techniku.
"Odovzávková" štafeta zašala v obci Muráň. Nastúpená jednotka a prítomní hostia - JUDr. Jana Laššáková, poslankyňa Národnej rady SR, gen. JUDr. Alexander Nejedlý, prezident Hasičského a záchranného zboru ( HaZZ ), Vendelín Horváth, generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR ( DPO SR), Ing. Dušan Sľuka, riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici, Ing. Ján Parčiš, vedúci sekretariátu DPO SR, Mgr. Jozef Mikuda, riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Revúcej, Ing. Milan Brdársky, predseda Okresného výboru DPO SR ( OV DPO SR ) v Revúcej a ďalší funkcionári OV sa o 10.00 hod dočkali aj ministra vnútra JUDr. Róberta Kaliňáka, ktorý priviezol dopravný automobil ( DA ) IVECO DAILY na námestie pred obecný úrad.
Po odovzaní auta v Muráni sa hostia presunuli do Muránskej Dlhej Lúky, kde bol o 11.00 hod. tiež odovzdaný DA IVECO DAILY pri obecnom úrade.
Tretia zastávka bola o 12.00 hod. v obci Magnezitovce neďaleko hasičskej zbrojnice, kde taktiež minister vnútra odovzdal DA IVECO DAILY.
Pred 13.00 hod na námestí bola vystavená hasičská technika - funkčný historický koč, CAS 25 RTHP a DA IVECO DAILY, pred ktorou nastúpila jednotka DHZM Jelšava od detí, cez dorastencov až po zásahové družstvo. Ďalšia jednotka, ktorá nastúpila boli dobrovoľní hasiči z Kamenian. Minister vnútra priviezol CAS 32 TATRA 815 pre jelšavských hasičov a za ňou priviezli DA IVECO DAILY s protipovodňovým vozíkom pre hasičov z Kamenian. Po hlásení veliteľa DHZM Ing. Pavla Zapletala predniesol Poému o Jelšave Juraj Samko, dorastenec z Jelšavy. Nasledoval príhovor primátora MVDr. Milana Kolesára a ministra vnútra, ktorý po ňom odovzdal veliteľom DHZM Jelšava a DHZO Kameňany kľúče od hasičských áut a vozíka. Potom farský administrátor z Jelšavy Mgr. Peter Krajč posvätil hasičské autá. Svätenie vystriedali hasiace prístroje značky Hubert, ktorými boli postriekané hasičské autá.. Po spoločnom fotení sa oficiálna časť v Jelšave skončila. Primátor mesta pozval ministra a prítomných hostí do priestorov Mestského múzea a Osvetového centra vyšehradskej kultúry, kde sa hostia podpísali aj do pamätnej knihy mesta.
Posledná zastávka ministra vnútra bola o 14.00 hod v obci Ratková, kde pred obecným úradom odovzdal DA IVECO DAILY.
V obci Ratková skončila "odovzdávková" štafeta ministra vnútra v okrese Revúca. Aj touto cestou by som sa chcela poďakovať v mene všetkých dobrovoľných hasičov nášho okresu za odovzdanú techniku, čím sa zvýšila akcieschopnosť dobrovoľníkov a vďaka tomu budeme môcť kvalitnejšie pomáhať aj profesionálnym hasičom.
Cesta okresných funkcionárov však v Ratkovej neskončila. Pokračovali ďalej do obci Kameňavy s DA Iveco Daily a protipovodňovým vozíkom, aby riaditeľ OR HaZZ v Revúcej Mgr. Jozef Mikuda odovzdal túto techniku do užívania priamo v obci.
Napriek upršanému a smutnému počasiu môžu byť dobrovoľní hasiči šťasní a tešiť sa z predčastného vianočného darčeka vo forme hasičskej techniky. Prajeme všetkým mnoho šťastných najazdených kilometrov bez porúch.

Hasiči hasičom 2014

17. ledna 2015 v 10:23 | Pavol Zapletal

V Revúcej sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie HASIČI - HASIČOM 2014

Vo štvrtok 15. januára 2015 sa v Dome kultúry v Revúcej konalo podujatie s názvom "Hasiči Hasičom 2014", ktoré organizovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici spolu s Krajským výborom DPO SR Banská Bystrica.
Slávnostného oceňovania, na ktorom boli udelené viaceré ocenenia za výnimočné činy na úseku ochrany pred požiarmi, sa zúčastnil prezident Hasičského a záchranného zboru generál Alexander Nejedlý, prezident DPO SR Ladislav Pethö, riaditeľ kancelárie prezidenta HaZZ Stanislav Celleng, primátorka mesta Revúca Eva Cireňová ako aj riaditelia okresných riaditeľstiev HaZZ a riaditelia okresných výborov DPO SR Banskobystrického kraja.
Z množstva nominácií bolo ocenenie v kategórii zásahová činnosť jednotlivca udelené pánovi Jaroslavovi Feriancovi z DHZO Bzovská Lehôtka, ktorý dňa 6. mája 2014 po spozorovaní požiaru hospodárskej budovy pri rodinnom dome zabezpečil ohlásenie udalosti na linku tiesňového volania 150 a okamžite z horiaceho objektu vyniesol na rukách jedno štvorročné dieťa a druhé nechodiace päťročné, následne ich spolu s ďalšími tromi deťmi a ich matkou odviedol do bezpečia.
V kategórii zásahová činnosť kolektívu bolo ocenenie udelené príslušníkom Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici za záchranu ľudského života v ťažko dostupnom teréne a členom Dobrovoľného hasičského zboru Brusno za rýchly a profesionálny zásah pri lokalizácii požiaru prízemnej drevenice v obci Brusno.
Okrem zásahovej činnosti boli udelené aj ocenenia za preventívno-výchovne pôsobenie Jozefíne Očenášovej - výkonnej riaditeľke OV DPO Rimavská Sobota a občianskemu združeniu Logi 707 za realizáciu projektu "Mladí záchranári" zameraného na výchovu detí v oblasti ochrany pred požiarmi a prípravu detí na súťaž podľa pravidiel CTIF.
Nepovšimnuté neostali ani športové výkony, ktoré dosiahli príslušníci HaZZ a členovia DPO SR v roku 2014. V tejto kategórií boli ocenenia udelené poručíkovi Ondrejovi Hudákovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Revúcej, ktorý sa stal majstrom sveta v silovom trojboji, súťažnému družstvu z Okresného riaditeľstva HaZZ v Lučenci za prvé miesto na Majstrovstvách Slovenska vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel, súťažnému družstva DHZ Revúčka za prvé miesto v disciplíne požiarny útok v Slovenskom Superpohári, Matejovi Peniakovi z Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici za tretie miesto na Majstrovstvách Slovenska v polmaratóne profesionálnych hasičov v kategórii mužov od 18 do 39 rokov, súťažnému družstvu z Okresného riaditeľstva HaZZ vo Veľkom Krtíši za tretie miesto v disciplíne požiarny útok na Majstrovstvách SR v hasičskom športe a podporučíkovi Ľubomír Lörinčíkovi za reprezentáciu na X. ročníku Majstrovstiev sveta v hasičskom športe.
Osobitné ocenenie bolo odovzdané za významný prínos v oblasti ochrany pred požiarmi pánovi Františkovi Bučkovi z DHZO Polomka "Za osobnú statočnosť" ako dlhoročnému členovi DHZ Polomka, pléna, výcvikového štábu a predsedníctva OV DPO Brezno a ktorý pracoval tiež ako veliteľ hasičskej stanice HaZZ v Pohorelej.

01 - V Revúcej sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie HASIČI - HASIČOM 2014
01 - V Revúcej sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie HASIČI - HASIČOM 2014
02 - V Revúcej sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie HASIČI - HASIČOM 2014
02 - V Revúcej sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie HASIČI - HASIČOM 2014
03 - V Revúcej sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie HASIČI - HASIČOM 2014
03 - V Revúcej sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie HASIČI - HASIČOM 2014
04 - V Revúcej sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie HASIČI - HASIČOM 2014
04 - V Revúcej sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie HASIČI - HASIČOM 2014
05 - V Revúcej sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie HASIČI - HASIČOM 2014
05 - V Revúcej sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie HASIČI - HASIČOM 2014

Poéma o Jelšava o ich hasičoch

https://www.facebook.com/DobrovolniHasiciJelsava


Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrane v Revúcej Ďakuje Jelšavským hasičom za pomoc pri spoluorganozovaní tohoto krásneho podujatia, Predsedníctvo OV DPO v Revúcej ďakuje starostom obcí Muráň, Lubeník, Mokrá Lúka za publikácie o ich obcí, ktoré OV DPO v Revúcej darovalo ocenením. Osobitné poďakovanie patrí p.Jakubecovej, Ing. Brdárskemu, Melicherovi a Ing. Zapletalovi za osobnú angažovanosť.

Nočná súťaž

26. května 2013 v 21:38 | P.Z.

Pochodeň želania

28. července 2012 v 19:55 | P.Z.

Nová garáž.

20. července 2012 v 20:40 | P.Z.
Vďaka sponzorom PM, s.r.o. Tisovec, SMZ, a.s. Jelšava a Florian , s .r.o. Martin sme si dňa 20.7.2012 mohli zakúpiť garáž, do ktorej uložíme prívesy PS12 , PS8 darované obcou Prihradzany.

Nové hasičské vozidlo pre obyvateľov mesta Jelšava.

12. dubna 2010 v 16:50 | Pavol Zapletal
11.apríla 2010 o 13:00 hod. podpredseda Vlády SR a minister vnútra SR JUDr.Róbert Kaliňák
za účasti
prezidenta HaZZ plk. JUDr. Alexandra Nejedlého,
riaditeľa KR HaZZ  pplk. Ing. Dušana Sľuku ,
OR HaZZ pplk. JUDr. Martina Simana ,
generálneho sekretára DPO SR  Veldelína Horvátha,
poslankyne NR SR JUDr. Jany Laššákovej odovzdal
CAS - Iveco Daily s nadstavbou Iveco Magirus TSF-W , ktorý zapožičalo do užívania KR HaZZ v Banskej Bystrici Mestskému hasičskému zboru v Jelšave. CAS pomôže pri likvidácii požiarov v meste a v obciach s ktorými je zriadený spoločný hasičský zbor - Chyžné, Turčok, Rákoš, Nandraž, Prihradzany, Gemerské Teplice, Hucín, Šivetice, Licince.

Iveco Daily nahrádza zastarlú techniku  CAS 25 ŠKODA RTHP 706 , ktorú s poverením mestského zastupiteľstva primátor mesta Jelšava MVDr. Milan Kolesár odovzdal starostovi obce Lubeník Ľubomírovi Kisleovi .
Iveco
Iveco


 
 

Reklama