Historia

Rekonštrukcia

26. února 2017 v 21:26 | Pavol Zapletal


V roku 2008 sme o takom len snívali.Mrkající

BETLEHEMSKÉ SVETLO AJ V JELŠAVE

20. prosince 2015 v 21:14 | Pavol Zapletal

BETLEHEMSKÉ SVETLO AJ V JELŠAVE

Vianoce sa u skautov jednoznačne spájajú aj s tradíciou roznášania svetla z Betlehemu. Možno sa budete, ale história Betlehemského svetla siaha pomerne ďaleko do minulosti, kedy bolo ešte slovo skaut neznámym pojmom.

Na prelome 11. a 12. storočia turecké kmene Seldžukov okupovali časti Malej Ázie, v ktorých sa narodil, žil a umrel Ježiš Kristus. Kresťanom tak znemožnili tieto posvätné miesta navštevovať. Preto zorganizovali rytieri na výzvu pápeža Urbana II. križiacku výpravu do Palestíny. Oslobodili v prvom rade Betlehem a taktiež Jeruzalem. Jeden mladý križiak sa v tom čase zaprisahal, že keď sa vráti, donesie do svojho rodného mesta - Florencie - plamienok ohňa z betlehemskej baziliky. Máloktorí mu však vtedy verili, veď z križiackych výprav sa vrátil len málokto. Po troch rokoch, tesne pred Vianocami roku 1099 dorazili otrhaní mládenci do Florencie, na ich čele stál jeden nesúci zapálenú sviecu s plameňom. Všetci prisahali, že plamienok je skutočne z Betlehemu a onen mládenec ho niesol v čase i nečase po púšti i mori, len aby splnil svoj sľub. Sviecu umiestnili v kostole, odkiaľ si potom svetlo odpaľovali ostatní obyvatelia. V stredoveku to bol prvý a posledný plameň z Kristovho rodiska.

Novodobú históriu Betlehemského svetla píšeme od roku 1986. Tradíciu roznášať plamienok založili naši susedia Rakúšania - tvorcovia vianočnej televíznej akcie v mestečku Linz na pomoc postihnutým deťom. Tí sa snažili nejakým zaujímavým prvkom ozvláštniť program týchto akcií - a prišli na jedinečný nápad. Pred Vianocami poslali do Betlehemu lietadlom telesne postihnuté dieťa, ktoré v Bazilike Narodenia Pána odpálilo z večného svetla plamienok a lietadlom ho prinieslo späť do Linzu. Tam sa ho ujali miestni skauti, ktorí ho začali roznášať do ostatných častí Rakúska. Po roku 1989, sa tento zvyk rozšíril aj do ostatných krajín susediacich s Rakúskom, vrátane Slovenska, na ktorom roznášajú skauti svetielko už od roku 1990.

Aj jelšavskí dobrovoľní hasiči nadviazali na tradíciu roznášania Betlehemského svetla, ktorú začali v roku 2014, a v sobotu 19. decembra 2015 doniesli z vlakovej stanici v Plešivci toto svetlo do jelšavských domácností. Prvá cesta hasičov viedla do Mestského múzea, kde si prišlo odpáliť svetielko len veľmi málo obyvateľov. Veľkú radosť však mali v Zariadení opatrovateľskej služby, kde sa obyvatelia nevedeli dočkať, kedy si rozsvietia svoje izby Betlehemským svetlom.

Ďalšia cesta Betlehemského svetla pokračovala v nedeľu 20. 12. 2015 do rímsko - katolíckeho kostola sv. Petra a sv. Pavla na omšu, kde počas omše farský administrátor z Mgr. Peter Krajč odpálil Betlehemské svetlo a zapálil sviečku, z ktorej si veriaci mohli odpaľovať svetlo.

Betlehemské svetlo je prístupné do Vianoc aj na hasičskej zbrojnici aj v kvetinárstve FLOWER.
Poéma o Jelšave.

2. ledna 2015 v 20:34 | Pavol Zapletal

Poéma o Jelšave najmä o jej hasičoch!

Na Gemeri v krásnom kraji jedno mesto jestvuje,

že diara jej nadávajú, JELŠAVA sa menuje.

Ak aj kúšťok pravdy majú, nech ich za to bere fras.

Kvaškéri nás prezývajú, rihocú se velé z nás!

Ništ si z toho nerobímo, bo tu ľude múdri sú,

mámo kravy, peknja polo, ba aj mestských hasičov.

Tak hasiči v prvom rade, to veru samá cnosť,

vedia chodiť pekne v rade a sú hrdí v nemále,

lebo se im na kabáte hompálejú metále.

Aj v nedelu o pol siadmej na cvičenie sa vyberú,

no síkalka pohubená, preto hasia v gágoru.

Aš JELŠAVA slávna bude v budúcnosti dakodi,

budú tu žiť pekne svorne Jelšavene tak radi.

Dobrovoľný hasičský zbor v Jelšave vznikol v septembri 1873 - poému predniesli na oslavách Ohňohasičského spolku v roku 1900. V súčastnosti nám ju na oslavách a schôdzach prednáša p.Ivan Kováč dlhoročný člen DHZ.

Obnovená hasičská zbrojnica.

9. července 2012 v 17:56 | P.Z.
JELŠAVSKÍ HASIČI SA KONEČNE DOČKALI

Piatok 22. júna sa zapíše do kroniky jelšavských hasičov zlatým písmom, ktoré budú dávať na známosť, že bola v podvečerných hodinách slávnostne odovzdaná zrekonštruovaná hasičská zbrojnica.
Slávnostne nastúpená jednotka, ktorú tvorili plameňáci, dorastenci, zásahová jednotka, hasiči v slávnostných uniformách a samozrejme vlajková čata, za tónov jelšavskej dychovky privítala pred zbrojnicou účastníkov svetového behu HARMÓNIA.
Po predstavení sa účastníkov svetového behu Harmónia veliteľ Mestského hasičského zboru / Dobrovoľného hasičského zboru v Jelšave Ing. Pavol Zapletal podal hlásenie primátorovi MVDr. Milanovi Kolesárovi.
Na úvod primátor MVDr. Milan Kolesár privítal hostí, ktorí prijali naše pozvanie - Ing. Dušana Hancka - poverený riaditeľa KR HaZZ v Banskej Bystrici, Ing., Mgr. Ivana Chromeka, PhD. - predsedu KV DPO v Banskej Bystrici, Mgr. Jozefa Mikudu - zástupcu OR HaZZ v Revúcej, Ing. Milana Brdárskeho - predsedu OV DPO v Revúcej, už niekoľko ročného sponzora nočnej hasičskej súťaže Ľubomíra Vanka, hosťa z družobného ÖTE Tótkomlós Sándora Halmu, poslancov mestského zastupiteľstva v Jelšave, hlavného kontrolóra mesta Jelšava, starostov obcí Chyžné - Jána Greguša a Slavošovce Ing. Štefana Baštáka a samozrejme všetkých prítomných obyvateľov mesta.
Po privítaní hostí primátor sa prihovoril k prítomným, kde pripomenul, že budova hasičskej zbrojnice bola daná do užívania v 70-tich rokoch 20. storočia. Od tej doby nebola v zásade rekonštruovaná. Vzhľadom na zmeny legislatívy v súvislosti s požiadavkami na technické štandardy požiarnych zbrojníc mesto vypracovalo projektovú dokumentáciu a podalo žiadosť o NFP na jej rekonštrukciu, ktorá bola schválená. Finančné prostriedky na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice boli získané v Regionálnom operačnom programe a bol spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR. Celkové oprávnené výdavky na rekonštrukciu boli 232.172,- EURO, z čoho Mesto Jelšava prispelo čiastkou 11.608,- EURO. Rekonštrukčné práce vykonala firma TRADICIA INVEST, s. r. o. Na záver svojho príhovoru primátor poďakoval Ing. Miroslave Repákovej, Ing. Bibiane Jankóšikovej, Edite Balcovej a stavebnému dozoru Ladislavovi Tomkovi.
Veliteľ MsHZ / DHZ vydal rozkaz číslo 1/2012, v ktorom povyšoval členov DHZ a po povyšovaní spolu s primátorom odovzdali Pamätné listy a Plakety.
Potom nastala tá slávnostná chvíľa, kedy primátor MVDr. Milan Kolesár, veliteľ Ing. Pavol Zapletal a stavebný dozor Ladislav Tomka prestrihli pásku, čím sa odovzdala budova hasičskej zbrojnice jej užívateľom - jelšavským dobrovoľným hasičom.
Po slávnostnom prestrihnutí pásky veliteľ poukazoval prítomným priestory zrekonštruovanej zbrojnice a pozval ich na menšie občerstvenie.
Týmto sa tento slávnostný podvečer nekončil, pokračoval o 21.00 hodine už 8. ročníkom nočnej hasičskej súťaže.10 rokov OR HaZZ v Revúcej

5. května 2012 v 17:00 | Pavol Zapletal
Každý deň nasadzujú svoje životy na ochranu majetku a života nás všetkých. Pýtate sa, o kom hovorím? No predsa o hasičoch, ktorých práca je aj ich poslaním. V piatok dopoludnia si pripomenuli 10 rokov od vzniku Hasičského a záchranného zboru a zriadenia okresného riaditeľstva v Revúcej.


Ministerstvo vnútra SR

Hasičská kniha

26. dubna 2011 v 21:28 | P.Z.
AJ JELŠAVSKÍ HASIČI NA PREDSTAVENÍ KNIHY
Prvé slovenské osadnícke rodiny sa prisťahovali roku 1746 na komlóšsku pustatinu a osada, ktorú tu založili, sa pomenovala Tótkomlóš - Slovenský Komlóš. Prví i ďalší slovenskí osadlíci položili pevné základy novej osady, ktorá sa popri neskoršom vcelku priaznivom hospodárskom rozvoji výrazne zapísala aj do národno - kultúrnych hnutí dolnozemských Slovákov v Uhorsku a po roku 1918 v Maďarsku
V dňoch 22. - 24. apríla 2011 si v Slovenskom Komlóši pripomenuli 265. výročie založenia osady prvými slovenskými osadlíkmi. Jednou zo sprievodných akcií bolo aj prestavenie knihy "História hasičstva v Tótkomlóši" od autora Dr. Pála Csontosa a výstava "História ochrany pred požiarom v Tótkomlóši", ktoré sa uskutočnili 22. apríla 2011. Na tieto sprievodné podujatia dostali pozvanie aj členovia Mestského hasičského zboru (MsHZ) / Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Jelšave.
Traja členovia MsHZ / DHZ prijali pozvanie a zúčastnili sa týchto milých a zároveň veľmi zaujímavých podujatí, ktoré mali nádych histórie. Obe tieto podujatia boli zorganizované v novo zrekonštruovanej budove, ktorá nesie meno "TÁJHÁZ". V jednej časti tejto budovy bola predstavená kniha "História hasičstva v Tótkomlóši", ktorú predstavil sám autor Dr. Pál Csontos. Po rozsiahlom rozprávaní o tom, ako sa zháňali materiáli do knihy okorenené rôznymi historkami z minulosti sme sa premiestnili do prednej časti budovy - do sály Andrása Lopusného, kde bola inštalovaná výstava s názvom "História ochrany pred požiarom v Tótkomlóši". Výstavu otvorila primátorka Tótkomlóša Dr. Rita Garayová, kde sme našli množstvo písomností od založenia hasičstva, cez historickú výstroj a výzbroj až po súčasné zásahové uniformy, zmluvy, diplomy a poháre. Vo výstavných skriniach sme našli aj výstroj - historickú prilbu a opasok ku historickej uniforme, ktorú darovali jelšavskí hasiči kolegom z Tótkomlóša.
Veliteľ MsHZ / DHZ v Jelšave Bc. Pavol Zapletal odovzdal veliteľovi ÖTE v Tótkomlóši Sándorovi Nagyovi pamätnú plaketu pri príležitosti vydania spomínanej knihy.
Po oficiálnych povinnostiach sme sa stretli aj s kolegami zo srbského Horgoša a samozrejme aj s maďarskými kolegami a porovnávali sme činnosti jednotlivých zborov.
Poďakovanie patrí veliteľovi ÖTE Sándorovi Nagyovi za pozvanie na túto príjemnú udalosť.

Gabriela Jakubecová
MsHZ / DHZ Jelšava

Hasičská svadba.

10. října 2010 v 19:54 | P.Z.
HASIČSKÁ SVADBA V MURÁNI
     Deviaty októbrový deň roku 2010 bol svadobným dňom pre hasičku Katku a jej vyvoleného Marcela. Tento mladý pár bol jeden zo štyroch párov, ktorých si vybrala televízia Markíza do svojej pripravovanej show a súťažili aj o svadobnú cestu.
     Na túto príležitosť sa pripravovali aj hasiči z Obecného hasičského zboru v Muráni a Mestského hasičského zboru v Jelšave. Na cisternových automobilových striekačkách TATRA
 a IVECO DAILY sa hasiči sústredili pred dom, kde bývala nevesta, kde sa pri bráne natiahla hadica "D" a vyžiadal sa sľub od ženícha, že sa bude o svoju nevestu starať a odovzdal sa mu odrezaný kus z tejto hadice s dátumom sobáša. Potom sa kolóna áut vydala na obecný úrad, kde sa vykonal svadobný obrad. Po obrade už na mladomanželov Krštienovcov čakali hasiči, ktorí im na spoločnú cestu posypali ryžou a zapriali hodne krásnych spoločných chvíľ.
     Potom sa kolóna áut vybrala za hasičskými autami, ktoré ich až do Revúcej vyprevadili za zvukov húkačiek na svadobnú hostinu.

Katka a Marcel
Katka a Marcel

Fontána

25. srpna 2010 v 20:44 | Bc.Pavol Zapletal
Členovia DHZ v mesiaci august zrekonštruovali fontánu pred Mestským domom kultúry , čím svojou troškou prispeli k skrášleniu priestranstva pred budovou.

Výročná členská schôdza DHZ

8. března 2010 v 19:29 | Pavol Zapletal
06.03.2010 Dobrovoľný hasičský zbor v Jelšave na svojom výročnom zasadaní bilancoval svoju činnosť za rok 2009.

Zástavy

30. května 2008 v 13:01 | P.Z.

Modlitba

12. září 2007 v 20:11 | Pavol Zapletal
MODLITBA HASIČA

Nech kdekoľvek požiar planie, ja splním svoju povinnosť.

Životy spasiť Pane daj že mi sily dosť.

V náručí vyniesť dieťa. Kým ešte nevyprší čas,

ale aj starca, matku , ktorá má sivý vlas.

Na stráži stojím stále, pretože povolaný som,

pred ohňom chrániť svojich, blížneho jeho dom .

Ak z tvojej vôle má sa stať, že sám pri tom

život stratím, požehnaj Pane mojej rodine a láskavou rukou vráť im čo pri plnení

poslania som iným dal.

Amen

Dobrovoľný hasičský zbor Jelšava

30. září 2006 v 1:18 | Pavol Zapletal
Mesto Jelšava sa rozprestiera na rozhraní Slovenského rudohoria a Slovenského krasu v priemernej nadmorskej výške 258 metrov na 48º 37´ 30´´ zemepisnej šírky a 37º 50´ zemepisnej dĺžky. Podľa územného členenia mesto patrí do banskobystrického územného celku do regióna Stredný Gemer a revúckeho okresu. Nachádza sa na medzinárodnej turistickej trase Gotická cesta a na trase Európskej železnej cesty na Slovensku. Je mestom s bohatou železiarskou a baníckou tradíciou ako i remeselnou výrobou.
Prvá zachovalá písomná zmienka je z roku 1243, kedy vydal uhorský kráľ Belo IV. bulu, ktorou daroval časť Muránskej doliny po hrad Jelšavu a celé štítnické panstvo Filipovi a Dietrichovi Bebekovcom za zásluhy v bojoch s Tatármi.
Mestské výsady dostala Jelšava v prvej polovici 14. storočia . Neskoršie získala osobitné trhové privilégium a roku 1552 právo meča. Obyvatelia Jelšavy pracovali v baniach, hutách a hámroch. Napriek výsadnému postaveniu zostala poddanským mestečkom rodiny grófov Jelšavských, potomkov prvého známeho majiteľa Dezidera. V 15. storočí prešla do majetku Muránskeho hradu. Roku 1556 ju Turci vyrabovali, vypálili vyše 160 domov, mnoho obyvateľov pobili a okolo 400 osôb odvliekli do zajatia. Ostala len tretina domov a taký istý počet obyvateľov. Život v meste napriek neustal - pracovali huty, hámre a remeselnícke dielne, rozkvital obchod a roľníci pokojne obrábali polia. V rokoch 1709 - 1710 postihla Jelšavu morová epidémia. Mor podľahlo 1408 obyvateľov. V 17. - 19. storočí sa mení na remeselnícke mesto. V roku 1829 mesto zasiahol ničivý požiar , ktorý zničil takmer celé mesto. Okrem iných stavieb podľahli ohňu Ševcovská, Teplická a Zvonárska ulica, mestský a stoličný dom, kasárne a tri kostoly. Z tohto nešťastia sa mesto pomaly vystrábilo, ale počet jeho obyvateľov natrvalo poklesol a neprekročil hranicu 4.000.
V 19. storočí sa obyvatelia venovali najmä garbiarstvu, obuvníctvu, gubárstvu, výrobe zvonkov a ovocinárstvu. Od konca 19. storočia sa v jeho chotári ťaží a spracováva magnezit. V rokoch 1966 - 69 bol postavená nový magnezitový závod s rotačnými pecami. Rozvoj magnezitového priemyslu síce zabezpečil prácu pre obyvateľov mesta a okolia
Pred založením dobrovoľného hasičského zboru ochrana proti požiarom sa riadila mestským policajným - protipožiarnym poriadkom. Podľa neho hasenie a spoluúčinkovanie pri likvidácii ohňa sa stalo všeobecnou občianskou povinnosťou všetkých obyvateľov mesta. Protipožiarne opatrenia zabezpečovala mestská rada. Hlavná úloha pri požiaroch však pripadala miestnym cechom a majiteľom hút a hámrov. V rámci preventívnej protipožiarnej činnosti bola v meste organizovaná hlásna služba, ktorá mala dávať pozor, či niekde nehorí a v prípade požiaru vyhlásiť poplach. O náradie na hasenie požiaru sa starali cechové organizácie a občania. Bolo málo účinné najmä pri väčších požiaroch /napr. roku 1829/.
Po roku 1872, keď panovník František Jozef I. zrušil cechy, starostlivosť o protipožiarne opatrenia prešla úplne na mesto. V tomto období vznikla myšlienka organizovania dobrovoľnej požiarnej ochrany. Niektorí občania to považovali za zbytočné. Myšlienka dobrovoľného spolku však zvíťazila a v roku 1873 bol založený dobrovoľný hasičský zbor "Jolsvai önkéntes tűzoltóegyesület" - Jelšavský ohňo hasičský spolok . Zbor mal 120 členov. Prvým predsedom zboru bol riaditeľ železiarní Heizelman a veliteľskú funkciu zastával Samuel Madarász. Zbor spravovali predseda a podpredseda zboru, hlavný veliteľ a veliteľ zboru, tajomník, lekár, hospodár a skladník. Začiatky zboru boli ťažké. Chýbala základná výstroj a výzbroj pre hasičov, neboli hasiac naradia a prostriedky. Až v roku 1878 z prostriedkov získaných zbierkami a darmi bolo možné zakúpiť niekoľko čakanov, sekier a rebríkov. V tom istom roku bola zakúpená parná striekačka za 611 forintov. Kúpnu cenu zbor zaplatil v troch ročných splátkach /1879-1890/. Bola zakúpená od Heizelmanových železiarní. V roku 1892 mesto zakúpilo pre zbor ručnú striekačku za 900 forintov, roku 1909 zbor získal druhú ročnú striekačku a 6 kusov malých ručných striekačiek, ktoré boli pridelené členom zboru v jednotlivých uliciach. V neskorších rokoch sa doplňoval aj potrebný výstroj pre členov. V roku 1883 , presnejšie ôsmeho októbra zbor dostal zborovú zástavu s nápisom "Bohu sláva - blížnemu pomoc". Zakúpil ju z prostriedkov získaných zbierkou od občanov mesta. Členovia zboru pri tejto príležitosti prevzali hasičské prilby. Od roku 1880 zbor zabezpečoval nočné protipožiarne hliadkovanie v meste. Vykonávali ho štvorčlenné družstvá a to až do roku 1908. Za nočnú službu dostávali po 30 krajciarov. Na tieto výdavky prispievalo aj mesto. V roku 1908 miestny ev. farár vytvoril v zbore záchranné zdravotné družstvo, ktoré vzorne cvičilo a osvojilo si techniku poskytovania prvej pomoci. Hasičský zbor peňažné prostriedky na činnosť získaval z kultúrnych podujatí, hasičských zábav a ďalším ich zdrojom boli poplatky platené pri predaji domov a za uskutočnené protipožiarne prehliadky. Pred prvou svetovou vojnou zbor mal štyridsať výkonných členov. Ostatní, a tých bola väčšina, boli podporujúci členovia. V roku 1923 dobrovoľný hasičský zbor dôstojne oslávil 50 rokov svojej existencie. Oslavy sa konali 7. novembra 1923. Pri tejto príležitosti bola dekorovaná žrď zborovej zástavy zlatými klincami, ktoré zakúpili členovia zboru a mesto Jelšava strieborné klince. Večer bol kabaret, na ktorom členovia zboru vystúpili s vlastným programom. V rámci programu vystúpil aj hasičský spevokol. Zo získaných peňazí zbor vyplatil každému členovi za ušitie plášťa 12 korún.
V roku 1925 jelšavský dobrovoľný hasičský zbor vstúpil do Okresnej hasičskej jednoty v Revúcej so 75 členmi. Predsedom zboru bol vtedy Daniel Lackner a hlavným veliteľom Ľudovít Tavassy, ktorý s krátkymi prestávkami pôsobil v hasičských funkciách až do roku 1953. Do roku 1935 sa vo funkcii hlavného veliteľa vystriedali Pavel Urbanec, Alexander Sadlič, Július Ondrejcsák, Ondrej Jurin, Ľudovít Mikuláš, opäť Ondrej Jurin a Ľudovít Tavassy. V tomto období sa mesto staralo takmer o všetky potreby zboru. V roku 1928 zakúpilo dvojkolesovú motorovú striekačku, 3 motory na hadice a 1000 bm hadíc, roku 1930 dvojdielny vysúvací /14 m/ rebrík na dvojkolesovom podvozku a v rokoch 1933-35 zbor mal vlastnú dychovú hudbu. Zložité miestne spoločensko-politické pomery nepriaznivo vplývali na činnosť členov zboru. Keď štátne orgány zistili, že sa v požiarnej zbrojnici uskutočňovala aj zakázaná politická činnosť, v roku 1935 dobrovoľný požiarny zbor ako organizáciu rozpustili a hasičskú zbrojnicu uzavreli. Mesto ostalo bez organizovanej požiarnej ochrany. Protesty občanov a žiadosti mesta prispeli k tomu, že už začiatkom r. 1936 príslušné úrady dali súhlas na obnovu činnosti DHZ. Dňa 18. januára 1936 sa uskutočnilo znovuzakladajúce valné zhromaždenie zboru. Za predsedu bol zvolený Augustín Mika, hlavný notár mesta a za hlavného veliteľa Ľudovít Tavassy. Nové základné predpisy /stanovy/ pre činnosť zboru schválil krajinský úrad , v tom období pracovalo v zbore 45 členov. V roku 1938 sa zbor aktívne zapojil do hasenia veľkého požiaru v Revúcej /1.apríla 1938/. V roku 1938 Jelšava po Viedenskej arbitráži pripadla k Maďarsku. Život zboru ovplyvňovali vojenské opatrenia a činnosť hasičov bola včlenená do systému protileteckej civilnej obrany. Vo vojnovom období základňu členstva zboru tvorili baníci a robotníci magnezitky. Od roku 1941 zbor viedol predseda Dr. Vojtech Molnár, hlavný notár mesta. Na návrh hasičského zboru mesto roku 1942 zabezpečilo 6 platených hasičov. Mali uskutočňovať rýchle zásahy proti požiarom. K výraznému oživeniu hasičstva v meste došlo po roku 1948, v ktorom zbor uskutočnil oslavy 75. výročia vzniku hasičského spolku v meste. Oslavy sa konali 4. júla 1948. V päťdesiatych rokoch členskú základňu tvorilo 300 členov. V rokoch 1954-1956 DHZ mal vlastnú dychovku. Založil a viedol ju Jozef Polák z Moravy, ktorý po skončení vojenskej prezenčnej služby zostal v Jelšave, kde sa oženil. Sústredil okolo seba desiatich nadšencov. Opravili staršie hudobné nástroje, ktoré po vojne boli uložené na národnom výbore sa začali cvičiť. Na prvú skúšku v hasičskej zbrojnici sa zišli 1. októbra 1954 a o pol roka sa už predstavili v miestnej kinosále na verejnom koncerte. Sté výročie vzniku jelšavského dobrovoľného hasičského zboru oslávili Jelšavčania dňa 22.9.1973, kde bola zboru udelená čestná zástava od ÚV DPO SR, zbor viedol výbor v zložení: predseda Ondrej Pavelka, veliteľ Jozef Konoradský, zástupca veliteľa Július Sabon, tajomník Ladislav Mikuš, hospodár Jozef Kiszely, organizačný referent Dezider Belica, preventivár Ján Kováč, strojník Ľudovít Mikuš, vodič a strojník Ľudovít Čatlóš, referent mládeže Alexander Štromský, strojník-referent CO Mikuláš Molnár, členovia výboru Martin Dobšinský, Ferdinand Cubo, Ľudovít Laco, Jozef Bomba a revizori Ondrej Gonos a Ladislav Bedáč. Zbor mal 120 členov, z toho 5 žien. Vlastnil dve motorové striekačky na podvozku D 16, jednu PS-8, motorové vozidlo T 805, dvadsať cvičných uniforiem s prilbami a asi 2000 m hadíc B a C, rôzne pracovné náradie a vysunutý rebrík. V jeseni 1973 bola daná do užívania nová požiarna zbrojnica na Tomašikovej ulici. Činnosť zboru bola živá, aktívna vrátane školskej mládeže. Mladých požiarnikov na začiatku 50-tych rokov začal cvičiť p. Mikuš. Každý rok ich bolo 10-12 družstiev. V sedemdesiatych rokoch v rámci súťaže Plameň sa trikrát prebojovali do krajského kola. I družstvo dospelých každoročne obsadzovalo niektoré z popredných miest v súťažiach.
Po nežnej revolúcii došlo k zmenám v celoslovenskom organizovaní požiarnej ochrany. Činnosť zboru bola zameraná na výchove mladých ľudí a príprave k PP DHZ a hry Plameň . Do roku 1992 dobrovoľnú požiarnickú organizáciu viedli predsedovia Ondrej Pavelka, Milan Poliak , Pavel Mikuš, Dezider Belica ml., Peter Benčö, , a velitelia Jozef Konoradský, Július Sabon a Ladislav Berki. Významným rokom pre zbor bol r.1993 v ktorom si DHZ pripomenulo 120 výročie založenia, zbor bol ocenený stuhou k zástave - Prezídiom DPO SR .
Ďalším jubileom bolo 125 výročie založenia zboru , pri tejto príležitosti boli viacerí členovia odcedený , vyznamenaný a povýšený v hasičských hodnostiach. Pr tejto príležitosti obyvatelia obce Lubeník udelili zboru stuhu k bojovej zástave . Dobrovoľný hasičky zbor v Jelšave počas celej svojej histórie plnil všetky úlohy na úseku ochrany pred požiarmi a najmä členovia pripravovali sa na previerky pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov a hry Plameň , dobrovoľnosť a obetavosť zaradilo DHZ medzi najlepšie zbory v okrese , o čom svedčia ocenenia a diplomy . Zbor dňa 30.1.2004 na výročnom valnom zhromaždení konanom pri príležitosti 130 výročia vzniku DHZ, konateľ Mestských lesov Jelšava , s.r.o. Ing. Petr Hrbáľ odovzdal sochu sv. Floriána. V súčastnosti DHZ v Jelšave pracuje pod vedením výboru : predseda Ivan Kováč, podpredseda veliteľ Pavol Zapletal, tajomník Bc. Gabriela Sabonová, hospodár Július Berki, vedúci mládeže Gabriela Jakubecová, vodiči Štefan Szabó Dózsa, Ján Moskáľ, strojník PPS 12 Pavol Berki, v zbore je organizovaných 58 členov a 15 mladých požiarnikov.
 
 

Reklama