ÖTE KÖZGYŰLÉS –DHZ VÝROČNÁ SCHÔDZA V SLOVENSKOM KOMLÓŠI

4. října 2006 v 15:00 | Pavol Zapletal |  Výbor
Hasiči na pracovnej návšteve
Z poverenia výboru MsHZ 5 členná skupina jelšavských hasičov pod vedením veliteľa Pavla Zapletala prijala pozvanie od veliteľa MsHZ Sándora Nagya z Tótkomlóša a v dňoch 24. - 25. 02. 2006 sa zúčastnila výročnej členskej schôdze. Táto schôdza, ktorá sa konala 24. 02. 2006, spojila, aj keď len na niekoľko hodín, tri štáty, lebo okrem jelšavských a komlóšskych hasičov sa jej zúčastnili aj hasiči so srbského mesta Horgoš.
Z vyhodnocujúcej správy, ktorú predniesol veliteľ Sándor Nagy, jelšavských hasičov zaujal fakt, že koľko finančných prostriedkov vedeli získať z projektov na nákup výstroje a zariadenia.
V diskusii vystúpil aj Pavol Zapletal, ktorý odovzdal pozdrav od primátora mesta MVDr. M. Kolesára, poslancov mestského zastupiteľstva a členov MsHZ v Jelšave a poukázal na rozvíjajúcu sa spoluprácu aj napriek veľkej vzdialenosti a poďakoval za pozvanie. Na záver odovzdal dar - hasičskú sekeru so znakom sv. Floriána v ozdobnej kazete na znak priateľstva a spolupráce.
Po oficiálnej časti výročnej schôdze sa rozpútala živá debata. Porovnávala sa činnosť a práca maďarských, srbských a slovenských hasičov a vymieňali sa skúsenosti.
Druhý deň návštevy si jelšavskí hasiči pozreli požiarnu zbrojnicu v Tótkomlóši, ktorá je v súčasnosti v rekonštrukcii. Táto rekonštrukcia je financovaná cez projekt z EU. Zaujímavá bola forma zvolávania hasičov do zásahov. Táto informačná služba je napojená cez internet na počítačovú techniku, ktorá zaznamenáva prichádzajúce hlásenie o požiari, potom vyšle zvolávajúce SMS správy 6 členom hasičského zboru a zaznamená aj odchod a príchod hasičskej techniky.
Po tejto prehliadke došlo k ďalšiemu medzinárodnému stretnutiu. Primátor Ciceac Vasile a prednosta Alexander Gros z rumunskeho Nadlaku sa stretli s našimi hasičmi na požiarnej zbrojnici v Tótkomlóši. Na tomto pracovnom stretnutí sa dohodli podmienky o darovaní PPS 12 rumunským hasičom. Zároveň sa hľadali možnosti získania finančných možností z Európskych fondov na rozvoj vzťahov medzi hasičskými zbormi v Nadlaku, Tótkomlóši, Jelšave a Horgoš. Na takéto účely je možné získať finančné prostriedky v Maďarsku, ale je potrebné podať projekt v tomto roku, aby sa mohli aktivity v roku 2007 financovať.
Za tento krátky, ale plodný pobyt patrí poďakovanie veliteľovi Sándorovi Nagyovi s manželkou a všetkým hasičom, ktorí sa starali o našu delegáciu.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa

Je činnosť dobrovoľných hasičov potrebná?

Áno.
Nie
Neviem posúdiť.